TEAM BATTLE Info
Event zaczyna się codziennie o godzinie 19:10. Przez dokładnie 10 minut możesz dołączyć do eventu komendą !jointmb. aby zrezygnowac z eventu wystarczy użyć komendy !leave.

Każdy uczestnik ma 3 życia, system dzieli zgłoszonych na 2 drużyny - czerwoną oraz niebieską. Zadaniem obu drużyn jest zabicie przeciwników, jeśli którejś się to uda - każdy z tej drużyny wygrywa losowy przedmiot oraz golden trophy przeciwnicy przegrani otrzymuja tylko silver trophy na trophy jest informacja o tym ze gracz brał udział w walkach.

Wymagany minimalny poziom aby dołączyć to 100. Maksymalna ilość osób na evencie to 200.
maxymalny czas trwania eventu to 20 minut event może zakończyć się wcześniej gdy przeciwnicy wykorzystają wszystkie życia.


ENGLISH INFO
The event starts every day at 19:10. For exactly 10 minutes you can join the event with a command !jointmb. to cancel the event, just use the command !leave.

Each participant has 3 lives, the system divides the teams into 2 teams - red and blue. The task of both teams is to kill enemies, if you succeed - each of this team wins a random item and golden trophy opponents losers receive only silver trophy on the trophy is information about the player took part in the battles.

Required minimum level to include 100. The maximum number of people per event is 200.
the maximum duration of the event is 20 minutes, the event may end earlier if the opponents use all their lives.Rewards
Robe of the Underworld You see a robe of the underworld (Arm:12, protection holy -12%, death +12%). It can only be wielded properly by sorcerers and druids.
Ring of Regeneration You see a ring of regeneration (shielding +6, protection all +2%, speed +15, faster regeneration) that has energy for 240 minutes left. It weighs 0.20 oz. Enlarge the magical damage by 5% and regenerates mana and hp 100 in 1 sec.
Yalahari Mask You see a yalahari mask (Arm:5, magic level +3). It can only be wielded properly by sorcerers and druids. It weighs 35.00 oz.
Blue Penknife You see whacking driller of fate. It weighs 3.00 oz. This nifty gadget can be used for many vital and less vital purposes. If its not jammed, that is.
Necromancer Shield You see a necromancer shield (Def:37, distance fighting +3, magic level +1, protection death +2%). It can only be wielded properly by paladins of level 8 or higher. It is enchanted with unholy, necromantic powers.

 • Gamemaster: może uruchomić event komendą !teambattle 10

 • Monster Pedestal and Players Online Box

  643
  Players Online

  1. True KillerLevel: (938)
  2. Mordor SorcererLevel: (716)
  3. Mordor EkLevel: (690)
  4. Zydowsky BekartLevel: (687)
  5. True CharloverLevel: (680)
  Paintball Event
  Starts in 0h 0m!
  Events Calendar


  Check out the
  Character Market!