BOSS SYSTEM

Boss System jest systemem w którym za odpowiednia ilość crystal coins dostaje się dostęp do najlepszych bossów na serwerze.
Wejście do boss systemu znajduje się w depo za teleportem z napisem BOSS ROOM po wejściu do boss roomu zostajemy przeniesieni do pomieszczenia z bossami.

ENGLISH INFO
Boss System is a system in which, for the appropriate amount of crystal coins, you get access to the best bosses on the server.
The entrance to the boss room is in the depot behind the teleport with the word BOSS ROOM, after entering the boss room, you are transferred to the room with bosses.Po wejściu w środkowy teleport boss roomu zostaje pobrana oplata w postaci crystal coins, wtedy wystarczy wybrać odpowiedniego bossa i wejść w teleport należący do danego bossa po czym nastąpi przeniesienie do pomieszczenia w którym co pewien czas respi się boss. czas expienia u bossa jest nieograniczony.

ENGLISH INFO
After entering the central teleport of the boss room, you will be charged a fee in the form of crystal coins, then you just need to select the appropriate boss and enter the teleport belonging to the given boss, and you will be transferred to the room where the boss respawns from time to time. hunt time at the boss is unlimited.

Monster Pedestal and Players Online Box

702
Players Online

1. Merkem BlaadLevel: (738)
2. PsychaLevel: (556)
3. AsdasdasdaLevel: (541)
5. ArthasLevel: (532)
Swim Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar


Check out the
Character Market!