Instruction
 • Dodajesz przedmiot do spisu aukcji z wybrana cena (przedmiot znika ci z plecaka).
 • Jesli komus podoba sie twoja oferta kupuje ja komenda, zabiera mu kase z plecaka i dodaje kupiony przedmiot.
 • Kase zarobiona na aukcjach odbierasz komenda !aukcja wyplac
 • !aukcja dodaj, nazwa przedmiotu, cena, ilosc Dodaje przedmiot do spisu aukcji. Jesli dodasz poprawnie przedmiot zniknie z twojego plecaka.

  Jesli dodasz przedmiot ulepszony za pomoca upgrading rune, przedmiot straci wszystkie bonusy!

  naprzyklad: !aukcja dodaj, plate armor, 300, 1


 • !aukcja kup, id aukcji, ilosc Wpisujesz ID aukcji, z ktorej chcesz kupic przedmiot. Jesli masz wystarczajaca ilosc pieniedzy to przedmiot pojawia sie w plecaku.
  naprzyklad: !aukcja kup, 10, 40


 • !aukcja usun, id aukcji Usuwasz swoja aukcje o danym ID z systemu (jesli na aukcji jest przedmiot, ktorego nie da sie zlaczac musisz tyle razy wpisywac ta komende ile jest na aukcji wstawionych przedmiotow).
  naprzyklad: !aukcja usun, 1


  ENGLISH INFO

  • You add an item to the auction description with the selected scene (the item disappears from your backpack).
  • If someone likes your offer, he buys it, takes the money from his backpack and adds the purchased item.
  • Cash earned at auctions you receive command !auction withdraw
  • !auction add, item name, price, amount Adds an item to the auction list. If you add correctly the item will disappear from your backpack.

   If you add an upgraded item with upgrading rune, the item will lose all bonuses!

   for example: !auction add, plate armor, 300, 1


  • !auction buy, auction id, amount You enter the ID of the auction from which you want to buy the item. If you have enough money, the item will appear in your backpack.
   for example: !auction buy, 10, 40


  • !auction remove, auction id You delete your auction with a given ID from the system (if there is an item at the auction that cannot be combined, you must enter this command as many times as there is in the auction of inserted items).
   for example: !auction remove, 1

ID
#
Item Name
Player Name
Amount
Price for Everything
Buy Order
117
witchhunter's cloak
Fujin
1
120cc
1200000gp
!auction buy, 117
116
spellbook of dark mysteries
Fujin
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 116
115
forest amulet
Raul
1
400cc
4000000gp
!auction buy, 115
112
tempest shield
Stig
1
1000cc
10000000gp
!auction buy, 112
111
zaoan armor
Stig
1
1000cc
10000000gp
!auction buy, 111
110
elite draken mail
Stig
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 110
109
zaoan legs
Raul
1
500cc
5000000gp
!auction buy, 109
108
yalahari armor
Stig
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 108
107
star wand
Stig
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 107
104
magic staff
Raul
1
1800cc
18000000gp
!auction buy, 104
102
old cape
Raul
1
2000cc
20000000gp
!auction buy, 102
100
black shield
Leo Messi
1
2500cc
25000000gp
!auction buy, 100
96
magic longsword
Raul
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 96
94
medicinal amulet
Raul
1
1000cc
10000000gp
!auction buy, 94
93
dragon scale helmet
Fujin
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 93
92
jade hammer
Raul
1
50cc
500000gp
!auction buy, 92
87
crystal arrow
Raul
1
1500cc
15000000gp
!auction buy, 87
85
zaoan legs
Ice Legend
1
600cc
6000000gp
!auction buy, 85
80
solar axe
Ice Legend
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 80
74
magic longsword
Krzysiu
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 74
66
solar axe
Raul
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 66
65
nightmare shield
Raul
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 65
63
shield of corruption
Raul
1
400cc
4000000gp
!auction buy, 63
62
smoke shield
Raul
1
1000cc
10000000gp
!auction buy, 62
53
koshei's ancient amulet
Raul
1
250cc
2500000gp
!auction buy, 53
43
yalahari armor
Raul
1
400cc
4000000gp
!auction buy, 43
20
norse shield
Raul
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 20
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

574
Players Online

1. Kradziej ZupyLevel: (1557)
2. Slepy SnajperLevel: (1461)
3. StigLevel: (1439)
4. Leo MessiLevel: (1296)
5. RaulLevel: (1211)
LMS Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar