Instruction
 • Dodajesz przedmiot do spisu aukcji z wybrana cena (przedmiot znika ci z plecaka).
 • Jesli komus podoba sie twoja oferta kupuje ja komenda, zabiera mu kase z plecaka i dodaje kupiony przedmiot.
 • Kase zarobiona na aukcjach odbierasz komenda !aukcja wyplac
 • !aukcja dodaj, nazwa przedmiotu, cena, ilosc Dodaje przedmiot do spisu aukcji. Jesli dodasz poprawnie przedmiot zniknie z twojego plecaka.

  Jesli dodasz przedmiot ulepszony za pomoca upgrading rune, przedmiot straci wszystkie bonusy!

  naprzyklad: !aukcja dodaj, plate armor, 300, 1


 • !aukcja kup, id aukcji, ilosc Wpisujesz ID aukcji, z ktorej chcesz kupic przedmiot. Jesli masz wystarczajaca ilosc pieniedzy to przedmiot pojawia sie w plecaku.
  naprzyklad: !aukcja kup, 10, 40


 • !aukcja usun, id aukcji Usuwasz swoja aukcje o danym ID z systemu (jesli na aukcji jest przedmiot, ktorego nie da sie zlaczac musisz tyle razy wpisywac ta komende ile jest na aukcji wstawionych przedmiotow).
  naprzyklad: !aukcja usun, 1


  ENGLISH INFO

  • You add an item to the auction description with the selected scene (the item disappears from your backpack).
  • If someone likes your offer, he buys it, takes the money from his backpack and adds the purchased item.
  • Cash earned at auctions you receive command !auction withdraw
  • !auction add, item name, price, amount Adds an item to the auction list. If you add correctly the item will disappear from your backpack.

   If you add an upgraded item with upgrading rune, the item will lose all bonuses!

   for example: !auction add, plate armor, 300, 1


  • !auction buy, auction id, amount You enter the ID of the auction from which you want to buy the item. If you have enough money, the item will appear in your backpack.
   for example: !auction buy, 10, 40


  • !auction remove, auction id You delete your auction with a given ID from the system (if there is an item at the auction that cannot be combined, you must enter this command as many times as there is in the auction of inserted items).
   for example: !auction remove, 1

ID
#
Item Name
Player Name
Amount
Price for Everything
Buy Order
496
beauty magic hat
Misiaczek
1
2000cc
20000000gp
!auction buy, 496
492
god elite legs
Blokujeto
1
3000cc
30000000gp
!auction buy, 492
484
spellbook of dark mysteries
Leon
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 484
483
zaoan armor
Ares Elder
1
500cc
5000000gp
!auction buy, 483
465
dragon robe
Bujaka
1
500cc
5000000gp
!auction buy, 465
464
dragon robe
Bujaka
1
500cc
5000000gp
!auction buy, 464
461
red tunic
Bujaka
1
500cc
5000000gp
!auction buy, 461
456
slingshot
Ares Elder
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 456
446
koshei's ancient amulet
Ares Elder
1
50cc
500000gp
!auction buy, 446
445
koshei's ancient amulet
Ares Elder
1
50cc
500000gp
!auction buy, 445
444
eagle shield
Ares Elder
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 444
443
eagle shield
Ares Elder
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 443
440
norse shield
Ares Elder
1
50cc
500000gp
!auction buy, 440
439
norse shield
Ares Elder
1
50cc
500000gp
!auction buy, 439
436
yalahari mask
Misiunia
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 436
434
elite draken helmet
Misiunia
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 434
428
star wand
Misiunia
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 428
427
star wand
Misiunia
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 427
426
star wand
Misiunia
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 426
425
star wand
Misiunia
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 425
424
solar axe
Misiunia
1
30cc
300000gp
!auction buy, 424
423
solar axe
Misiunia
1
30cc
300000gp
!auction buy, 423
422
solar axe
Misiunia
1
30cc
300000gp
!auction buy, 422
421
solar axe
Misiunia
1
30cc
300000gp
!auction buy, 421
420
solar axe
Misiunia
1
30cc
300000gp
!auction buy, 420
419
solar axe
Misiunia
1
30cc
300000gp
!auction buy, 419
417
demon legs
Flippare
1
50cc
500000gp
!auction buy, 417
416
great shield
Flippare
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 416
415
great shield
Flippare
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 415
414
great shield
Flippare
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 414
413
demon legs
Flippare
1
50cc
500000gp
!auction buy, 413
412
demon legs
Flippare
1
50cc
500000gp
!auction buy, 412
411
demon legs
Flippare
1
50cc
500000gp
!auction buy, 411
410
demon legs
Flippare
1
50cc
500000gp
!auction buy, 410
408
blessed shield
Flippare
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 408
407
great shield
Flippare
1
90cc
900000gp
!auction buy, 407
405
star wand
Flippare
1
250cc
2500000gp
!auction buy, 405
404
demon legs
Leon
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 404
403
great shield
Leon
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 403
402
thunder hammer
Leon
1
50cc
500000gp
!auction buy, 402
401
thunder hammer
Leon
1
50cc
500000gp
!auction buy, 401
400
great shield
Leon
2
100cc
1000000gp
!auction buy, 400
399
blessed shield
Eczeek
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 399
398
yalahari mask
Flippare
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 398
397
thunder hammer
Flippare
1
70cc
700000gp
!auction buy, 397
396
thunder hammer
Flippare
1
70cc
700000gp
!auction buy, 396
395
thunder hammer
Flippare
1
70cc
700000gp
!auction buy, 395
394
demon legs
Flippare
1
90cc
900000gp
!auction buy, 394
393
great shield
Flippare
1
90cc
900000gp
!auction buy, 393
385
tempest shield
Mariusz Tankieta
1
3500cc
35000000gp
!auction buy, 385
379
god royal helmet
Mariusz Tankieta
1
4200cc
42000000gp
!auction buy, 379
378
crown king
Mariusz Tankieta
1
4000cc
40000000gp
!auction buy, 378
377
crown king
Eutanazja
1
4000cc
40000000gp
!auction buy, 377
376
twiceslicer
Eutanazja
1
450cc
4500000gp
!auction buy, 376
375
twiceslicer
Eutanazja
1
450cc
4500000gp
!auction buy, 375
373
necromancer shield
Eutanazja
1
400cc
4000000gp
!auction buy, 373
372
nightmare shield
Eutanazja
1
270cc
2700000gp
!auction buy, 372
371
nightmare shield
Eutanazja
1
270cc
2700000gp
!auction buy, 371
370
nightmare shield
Eutanazja
1
270cc
2700000gp
!auction buy, 370
369
dragon scale helmet
Eutanazja
1
250cc
2500000gp
!auction buy, 369
368
dragon scale helmet
Eutanazja
1
250cc
2500000gp
!auction buy, 368
362
blessed shield
Eutanazja
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 362
361
blessed shield
Eutanazja
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 361
360
blessed shield
Eutanazja
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 360
359
blessed shield
Eutanazja
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 359
358
blessed shield
Eutanazja
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 358
357
blessed shield
Hipcio
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 357
356
dwarven legs
Hipcio
1
500cc
5000000gp
!auction buy, 356
355
dwarven legs
Hipcio
1
500cc
5000000gp
!auction buy, 355
354
dwarven legs
Hipcio
1
500cc
5000000gp
!auction buy, 354
353
elite draken mail
Hipcio
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 353
352
elite draken mail
Hipcio
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 352
351
elite draken mail
Hipcio
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 351
350
elite draken mail
Hipcio
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 350
349
elite draken mail
Hipcio
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 349
348
elite draken mail
Hipcio
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 348
347
spellbook of lost souls
Hipcio
1
250cc
2500000gp
!auction buy, 347
346
spellbook of lost souls
Hipcio
1
250cc
2500000gp
!auction buy, 346
345
spellbook of lost souls
Hipcio
1
250cc
2500000gp
!auction buy, 345
344
spellbook of lost souls
Hipcio
1
250cc
2500000gp
!auction buy, 344
343
spellbook of lost souls
Hipcio
1
250cc
2500000gp
!auction buy, 343
342
slingshot
Hipcio
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 342
340
slingshot
Hipcio
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 340
338
slingshot
Hipcio
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 338
337
elite draken helmet
Adrianmistrz
1
240cc
2400000gp
!auction buy, 337
336
elite draken helmet
Adrianmistrz
1
240cc
2400000gp
!auction buy, 336
335
elite draken helmet
Adrianmistrz
1
240cc
2400000gp
!auction buy, 335
334
elite draken helmet
Adrianmistrz
1
240cc
2400000gp
!auction buy, 334
333
elite draken helmet
Adrianmistrz
1
240cc
2400000gp
!auction buy, 333
332
dragon scale helmet
Adrianmistrz
1
250cc
2500000gp
!auction buy, 332
331
dragon scale helmet
Adrianmistrz
1
250cc
2500000gp
!auction buy, 331
330
magic longsword
Adrianmistrz
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 330
329
magic longsword
Adrianmistrz
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 329
328
magic longsword
Adrianmistrz
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 328
327
magic longsword
Adrianmistrz
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 327
326
magic longsword
Adrianmistrz
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 326
325
magic longsword
Adrianmistrz
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 325
324
magic longsword
Adrianmistrz
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 324
323
magic longsword
Adrianmistrz
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 323
322
magic longsword
Adrianmistrz
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 322
321
elite draken mail
Adrianmistrz
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 321
320
elite draken mail
Adrianmistrz
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 320
319
elite draken mail
Adrianmistrz
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 319
318
thunder hammer
Leon
1
50cc
500000gp
!auction buy, 318
317
demon legs
Leon
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 317
316
great shield
Leon
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 316
315
great shield
Leon
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 315
314
great shield
Leon
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 314
313
great shield
Leon
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 313
311
shield of corruption
Flippare
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 311
310
spellbook of dark mysteries
Flippare
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 310
309
jade hammer
Leon
1
50cc
500000gp
!auction buy, 309
307
solar axe
Leon
1
50cc
500000gp
!auction buy, 307
306
royal scale robe
Leon
1
250cc
2500000gp
!auction buy, 306
305
Shadow Wand
Daj Lodzika
1
500cc
5000000gp
!auction buy, 305
304
blessed shield
Siarra Ek
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 304
164
ancient tiara
Plebs
1
50cc
500000gp
!auction buy, 164
163
demon armor
Plebs
1
500cc
5000000gp
!auction buy, 163
162
vampiric crest
Plebs
2
100cc
1000000gp
!auction buy, 162
59
royal scale robe
Adrianmistrz
1
550cc
5500000gp
!auction buy, 59
27
blessed shield
Sauvage
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 27
26
blessed shield
Sauvage
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 26
23
royal scale robe
Sauvage
1
700cc
7000000gp
!auction buy, 23
22
blessed shield
Viceroy Zdr
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 22
14
eagle shield
Viceroy Zdr
1
1000cc
10000000gp
!auction buy, 14
6
demon armor
Viceroy Zdr
1
600cc
6000000gp
!auction buy, 6
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

350
Players Online

1. Break From WorkLevel: (2023)
2. EbzdyberybencjuszLevel: (2005)
3. MisiaczekLevel: (1629)
4. PejaLevel: (1568)
5. BujakaLevel: (1507)
Zombie Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar