Character Auctions Buy Character!

Cast System

Lista graczy, którzy udostępnili możliwość oglądania jak grają. Aby uzyskać dostęp do casta otwórz klienta gry, zaloguj się zostawiając puste pola nazwy konta i hasła, naciśnij enter - zobaczysz listę wszystkich casterów - wybierz jednego z nich i naciśnij enter, baw się dobrze!

Aby rozpocząć cast należy wpisać !cast on Włączony cast bez hasła daje 10% więcej expa.

ENGLISH INFO

List of players who have provided the opportunity to watch how they play. To access any cast you have to open game client, login with no account name and no password, press enter - you will see list of all casters - select one of them and press enter, enjoy!

To start a cast you have to type !cast on Enabled stream without password gives 10% bonus to the rates.

General Informations
Currently there are 17 streams on the server. 0 players are watching transmissions.

Active Streams
Outfit
Character
Description
Time
Spectators
Aka Kargul
909 Elder Druid
-
00:52:27
0/50
Manfirius
634 Royal Paladin
-
05:07:30
0/50
Kargul Paladin
845 Royal Paladin
-
00:39:34
0/50
Mike
958 Royal Paladin
-
00:29:27
0/50
Huggarn
747 Elite Knight
-
00:28:20
0/50
Somsiad
422 Master Sorcerer
-
03:17:48
0/50
Gruuh
632 Master Sorcerer
-
02:30:36
0/50
Vildaste
612 Elder Druid
-
00:02:33
0/50
Showaren
644 Master Sorcerer
-
01:01:46
0/50
Arya
465 Elder Druid
-
00:06:22
0/50
Tretton Trettiosju
429 Royal Paladin
-
05:04:15
0/50
Shoowaren
349 Elite Knight
-
01:05:07
0/50
Jester Flame
351 Druid
-
03:21:20
0/50
Traptrap
260 Knight
-
00:56:29
0/50
Brendy
634 Elite Knight
-
04:50:54
0/50
Legia Warszawa
841 Master Sorcerer
-
02:51:40
0/50
Mili
873 Master Sorcerer
-
00:42:07
0/50

Obecnie dostępne polecenia dla widzów:
ctrl + strzałki - chodzenie po castach

Available commands for streaming players:
!cast on - rozpocznij casta
!cast off - zamknij casta
!cast des {description} - ustaw opis o swoim cascie
!cast password {password} - ustaw hasło na casta
!cast password off - usuń hasło casta
!cast auth on - Umożliwia wymóg uwierzytelniania na czacie
!cast auth off - wyłącza wymóg uwierzytelniania na czacie
!cast kick {name} - kicknij widza z casta
!cast ban {name} - zbanuj widza
!cast unban {name} - odbanuj widza
!cast bans - zobacz listę zbanowanych widzów
!cast mute {name} - ucisz widza
!cast unmute {name} - odmutuj widza
!cast mutes - zobacz listę wyciszonych widzów
!cast show - wyświetla ilość obecnych widzów
!cast status - wyświetla status casta

ENGLISH INFO
Currently available commands for spectators:
ctrl + arrows - walking in the casts

Available commands for streaming players:
!cast on - enables the stream
!cast off - disables the stream
!cast des {description} - sets description about your cast
!cast password {password} - sets a password on the stream
!cast password off - disables the password protection
!cast auth on - enables requirement of authentication on chat
!cast auth off - disables requirement of authentication on chat
!cast kick {name} - kick a spectator from your stream
!cast ban {name} - locks spectator IP from joining your stream
!cast unban {name} - removes banishment lock
!cast bans - shows banished spectators list
!cast mute {name} - mutes selected spectator from chat
!cast unmute {name} - removes mute
!cast mutes - shows muted spectators list
!cast show - displays the amount and nicknames of current spectators
!cast status - displays stream status
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

338
Players Online

1. SharystoneLevel: (1080)
2. Pablo EscobaarLevel: (1015)
3. RayanLevel: (965)
4. MikeLevel: (958)
5. AltoidLevel: (955)
Ice storm Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar