Klient Android Ots umożliwia grę w Tibia Ots na telefon!

Funkcje Klienta Mobile Android Tibia Ots
• Automatycznie łączy się z Axera.pl.
• Zaawansowany Bot wbudowany w klienta.
• Wysoce zoptymalizowany klient o doskonałej wydajności.
• Mounty, nowy wygląd outfitów, czarów oraz niektórych przedmiotów.
• Nudzisz się w pracy lub w szkole? Graj z dowolnego miejsca!

Ostatnia wersja: v2.8 (28 Stycznia, 2023)
Pobierz Klient

Jak zainstalować
1) W telefonie odwiedź tę stronę za pomocą przeglądarki internetowej.
2) Kliknij link „Pobierz klient” i pobierz 'axera.apk'.
3) Otwórz aplikację, aby ją zainstalować. Pojawi się na ekranie głównym.

Note: Być może będziesz musiał zaufać aplikacji, aby ją zainstalować. Jeśli klient nie zainstaluje się, oznacza to, że nie jest obsługiwany przez Twoje urządzenie. Zaktualizuj Android Ots do najnowszej wersji i spróbuj ponownie.


ENGLISH INFO
The Android Tibia Ots client allows you to play Tibia Android Ots on your phone!

Mobile Android Ots Client Features
• Automatically connects to Axera.pl.
• Advanced Bot built into the client.
• Highly optimized client with great performance.
• Mounts, a new look for outfits, spells and some items.
• Bored at work or at school? Play from anywhere!

Latest Version: v2.8 (January 28, 2023)
Download Client

How To Install
1) On your phone, visit this page using your web browser.
2) Click the 'Download Client' link and download 'axera.apk'.
3) Open the application to install it. It will appear on your home screen.

Note: You may have to trust the application to install it. If the client won't install then it's not supported by your device. Update to the latest version of Android Ots and try again.


Monster Pedestal and Players Online Box

700
Players Online

1. Merkem BlaadLevel: (739)
2. PsychaLevel: (557)
3. AsdasdasdaLevel: (541)
5. ArthasLevel: (533)
Ice Storm Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar


Check out the
Character Market!