xxxxxxxxx
Ice Storm #1 (with fields)

<- Back


ICE STORM Info
Ice Storm Event to event odbywający się codziennie o godzinie 15:00 | 18:00 | 02:00 Pojawia się wtedy następująca wiadomość:
Icestorm Event wystartuje za 3 minuty. (wejscie do eventu znajduje sie w depo za teleportem z napisem Eventy)" Udajemy się więc do pomieszczenia z eventami (kamień przy wejściu do Ice Storm Eventu powinien zniknąć) i wchodzimy do teleportu.

ENGLISH INFO
Ice Storm Event This event takes place every day at 15:00 | 18:00 | 02:00 It appears to be the following message:
Icestorm Event will start for 3 minutes. (Entrance to the event is located in the depot for the teleporter labeled Events)" So we go to the room with eventami (stone at the entrance to the Ice Storm Event should disappear) and enter the teleporter.

Przenosi nas na arenę Ice Storm, po wejściu określonej ilości graczy na arenie w losowym miejscu zaczyna spadac z nieba lód którego trzeba unikać kto zostanie trafiony lodem odpada z eventu.

ENGLISH INFO
Takes us into the arena Ice Storm, after entering a certain amount of players in the arena in a random place begins to fall from the sky ice which must be avoided who will hit the ice is out of the event.

zobacz całą mapę Ice Storm Eventu/See the full map of the Ice Storm Event.
gracz, ktory przetrwa najdluzej automatycznie otrzymuje losowy przedmiot:

ENGLISH INFO
a player who survives the longest will automatically receive random item:
Rewards
Addon Doll You see a addon doll. It weighs 10.00 oz. Wpisz, np. !addon hunter.
Eagle Shield You see an eagle shield (Def:45, protection fire +12%). It can only be wielded properly by players of level 200 or higher. It weighs 60.00 oz.
Dwarven Legs You see dwarven legs (Arm:9, club fighting +5, sword fighting +5, axe fighting +5, distance fighting +5, protection all +4%). It can only be wielded properly by knights and paladins.
Boots of Speed You see a boots of speed (Arm:10, magic level +2, protection all +4%, speed +100, faster regeneration). It can only be wielded properly by players of level 200 or higher. It weighs 6.00 oz. regenerate mana 40 for 1 sec.
Twiceslicer You see a twiceslicer (Atk:75, Def:43). It weighs 50.00 oz.

 • Gamemaster: może uruchomić event komendą !icestormstart
 • Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

  350
  Players Online

  1. Break From WorkLevel: (2023)
  2. EbzdyberybencjuszLevel: (2005)
  3. MisiaczekLevel: (1629)
  4. PejaLevel: (1568)
  5. BujakaLevel: (1507)
  Zombie Event
  Starts in 0h 0m!
  Events Calendar