Axera.pl - Evo Ots
xxxxxxxxx
Energy Storm #1 (with fields)

<- Back


ENERGY STORM Info
Energy Storm Event to event odbywający się codziennie o godzinie 07:30 | 18:30 | 22:30 Pojawia się wtedy następująca wiadomość:
Energy storm Event wystartuje za 3 minuty. (wejscie do eventu znajduje sie w depo za teleportem z napisem Eventy)" Udajemy się więc do pomieszczenia z eventami (kamień przy wejściu do Energy Storm Eventu powinien zniknąć) i wchodzimy do teleportu.

ENGLISH INFO
Energy Storm Event This event takes place every day at 07:30 | 18:30 | 22:30 It appears to be the following message:
Energy storm Event will start for 3 minutes. (Entrance to the event is located in the depot for the teleporter labeled Events)" So we go to the room with eventami (stone at the entrance to the Energy Storm Event should disappear) and enter the teleporter.

Przenosi nas na arenę Energy Storm, po wejściu określonej ilości graczy na arenie w losowym miejscu zaczynają spadać z nieba błyskawice których trzeba unikać kto zostanie trafiony błyskawicą odpada z eventu.

ENGLISH INFO
He moves us to the Energy Storm arena, after entering a certain number of players in the arena in a random place begin to fall from the sky lightning which must be avoided who will be hit by lightning falls off the event.

zobacz całą mapę Energy Storm Eventu/See the full map of the Energy Storm Event.
gracz, ktory przetrwa najdluzej automatycznie otrzymuje losowy przedmiot:

ENGLISH INFO
a player who survives the longest will automatically receive random item:
Rewards
Magic Mace You see a magical mace (Atk:75, Def:43). It weighs 50.00 oz.
Elite Draken Helmet You see a elite draken helmet (Arm:15, club fighting +10, sword fighting +10, axe fighting +10, distance fighting +10, protection holy +2%). It can only be wielded properly by paladins and knights. It weighs 26.00 oz.
Royal Scale Robe You see a royal scale robe (Arm:14, magic level +3, protection death +10%). It can only be wielded properly by sorcerers and druids. It weighs 12.00 oz.
God Magic Crystal You see a god magic crystal. It weighs 1.00 oz. adds depending on the luck of 1% to 2%: HP-life, MP-mana, ML - magic level, Skills - club, sword, axe, dist, shield (1 item can be up to 7 times enchanted (fleece after 1 use disappear!).
Slingshot You see a slingshot (Atk:75). It can only be wielded properly by paladins. It weighs 12.00 oz. Its the famous magic Slingshot.

 • Gamemaster: może uruchomić event komendą !energystormstart
 • Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

  349
  Players Online

  1. Break From WorkLevel: (2023)
  2. EbzdyberybencjuszLevel: (2005)
  3. MisiaczekLevel: (1629)
  4. PejaLevel: (1568)
  5. BujakaLevel: (1507)
  LMS Event
  Starts in 0h 0m!
  Events Calendar