Character Auctions Buy Character!

xxxxxxxxx
Energy Storm #1 (with fields)

<- Back


ENERGY STORM Info
Energy Storm Event to event odbywający się codziennie o godzinie 07:30 | 18:30 | 22:30 Pojawia się wtedy następująca wiadomość:
Energy storm Event wystartuje za 3 minuty. (wejscie do eventu znajduje sie w depo za teleportem z napisem Eventy)" Udajemy się więc do pomieszczenia z eventami (kamień przy wejściu do Energy Storm Eventu powinien zniknąć) i wchodzimy do teleportu.

ENGLISH INFO
Energy Storm Event This event takes place every day at 07:30 | 18:30 | 22:30 It appears to be the following message:
Energy storm Event will start for 3 minutes. (Entrance to the event is located in the depot for the teleporter labeled Events)" So we go to the room with eventami (stone at the entrance to the Energy Storm Event should disappear) and enter the teleporter.

Przenosi nas na arenę Energy Storm, po wejściu określonej ilości graczy na arenie w losowym miejscu zaczynają spadać z nieba błyskawice których trzeba unikać kto zostanie trafiony błyskawicą odpada z eventu.

ENGLISH INFO
He moves us to the Energy Storm arena, after entering a certain number of players in the arena in a random place begin to fall from the sky lightning which must be avoided who will be hit by lightning falls off the event.

zobacz całą mapę Energy Storm Eventu/See the full map of the Energy Storm Event.
gracz, ktory przetrwa najdluzej automatycznie otrzymuje losowy przedmiot:

ENGLISH INFO
a player who survives the longest will automatically receive random item:
Rewards
Magic Mace You see a magical mace (Atk:75, Def:43). It weighs 50.00 oz.
Elite Draken Helmet You see a elite draken helmet (Arm:15, club fighting +10, sword fighting +10, axe fighting +10, distance fighting +10, protection holy +2%). It can only be wielded properly by paladins and knights. It weighs 26.00 oz.
Elite Draken Mail You see elite draken mail (Arm:20, club fighting +6, sword fighting +6, axe fighting +6, protection fire +7%). It can only be wielded properly by knights. It weighs 25.00 oz.
Bast Skirt You see a bast skirt (Arm:19, magic level +2, speed +15). It can only be wielded properly by sorcerers and druids. It weighs 10.00 oz.
Spellbook of Lost Souls You see a spellbook of lost souls (Def:20, magic level +6). It can only be wielded properly by sorcerers and druids. It weighs 46.50 oz. It shows your spells and can also shield against attack when worn.

 • Gamemaster: może uruchomić event komendą !energystormstart
 • Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

  531
  Players Online

  1. BorsukLevel: (1716)
  2. Te TuLevel: (1670)
  3. RincewindLevel: (1641)
  4. KomikLevel: (1544)
  5. MajstlosLevel: (1486)
  LMS Event
  Starts in 0h 0m!
  Events Calendar