Axera.pl - Tibia, Ots, Open Tibia Server

Cast System

Lista graczy, którzy udostępnili możliwość oglądania jak grają. Aby uzyskać dostęp do casta otwórz klienta gry, zaloguj się zostawiając puste pola nazwy konta i hasła, naciśnij enter - zobaczysz listę wszystkich casterów - wybierz jednego z nich i naciśnij enter, baw się dobrze!

Aby rozpocząć cast należy wpisać !cast on Włączony cast bez hasła daje 10% więcej expa.

ENGLISH INFO

List of players who have provided the opportunity to watch how they play. To access any cast you have to open game client, login with no account name and no password, press enter - you will see list of all casters - select one of them and press enter, enjoy!

To start a cast you have to type !cast on Enabled stream without password gives 10% bonus to the rates.

Active Streams
Outfit
Character
Description
Time
Spectators
Das Auge
391 Master Sorcerer
-
00:46:04
1/50
Master Paly
413 Royal Paladin
-
00:23:19
0/50
Adasik
382 Elite Knight
-
05:28:27
0/50
Masz Rsa
418 Elder Druid
-
00:12:25
0/50
Polska Gola
82 Sorcerer
-
07:41:39
0/50
Wrk
401 Paladin
-
14:20:23
0/50
Ema
437 Royal Paladin
-
08:01:05
0/50
Alter Ego
276 Elder Druid
-
07:42:59
0/50
No Way No Drugs
463 Elder Druid
-
14:20:29
0/50
Boso Here
306 Elder Druid
-
00:32:14
0/50
Vitoto
351 Paladin
-
00:32:37
0/50
Adhd Ms
528 Master Sorcerer
-
00:20:41
0/50
Potrzask
381 Elder Druid
-
00:09:49
0/50
Gendziorr
341 Elite Knight
-
00:25:23
0/50
Sir Lee
311 Elder Druid
-
00:23:07
0/50
Gendziorski Sioher
340 Elder Druid
-
01:45:45
0/50
Blokanditta
343 Elite Knight
-
00:12:18
0/50

Obecnie dostępne polecenia dla widzów:
ctrl + strzałki - chodzenie po castach
/show - wyświetlić informacje o ilości obecnie aktywnych widzów
/name - zmiena nazwy na czacie
/auth - uwierzytelnienia do istniejącej obsady (wymagane z ochroną czatu)

Available commands for streaming players:
!cast on - rozpocznij casta
!cast off - zamknij casta
!cast des {description} - ustaw opis o swoim cascie
!cast password {password} - ustaw hasło na casta
!cast password off - usuń hasło casta
!cast auth on - Umożliwia wymóg uwierzytelniania na czacie
!cast auth off - wyłącza wymóg uwierzytelniania na czacie
!cast kick {name} - kicknij widza z casta
!cast ban {name} - zbanuj widza
!cast unban {name} - odbanuj widza
!cast bans - zobacz listę zbanowanych widzów
!cast mute {name} - ucisz widza
!cast unmute {name} - odmutuj widza
!cast mutes - zobacz listę wyciszonych widzów
!cast show - wyświetla ilość i pseudonimy obecnych widzów
!cast status - wyświetla status casta

ENGLISH INFO
Currently available commands for spectators:
ctrl + arrows - walking in the casts
!show - display the amount of currently active spectators
!name - change your name on chat with player and other spectators
!auth - authenticate to an exisiting cast (required with chat protection)

Available commands for streaming players:
!cast on - enables the stream
!cast off - disables the stream
!cast des {description} - sets description about your cast
!cast password {password} - sets a password on the stream
!cast password off - disables the password protection
!cast auth on - enables requirement of authentication on chat
!cast auth off - disables requirement of authentication on chat
!cast kick {name} - kick a spectator from your stream
!cast ban {name} - locks spectator IP from joining your stream
!cast unban {name} - removes banishment lock
!cast bans - shows banished spectators list
!cast mute {name} - mutes selected spectator from chat
!cast unmute {name} - removes mute
!cast mutes - shows muted spectators list
!cast show - displays the amount and nicknames of current spectators
!cast status - displays stream status
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

639
Players Online

1. Adhd MsLevel: (528)
2. Te TuLevel: (517)
3. FalzoneLevel: (505)
4. La Vi Da ZdzichLevel: (494)
5. RudaaLevel: (488)
LMS Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar