Simsonots.eu Best Ots New Edition!

4.10.2015
Dla profesji Sorcerer został dodany nowy czar "Exori Death Bomb" wszystkie czary dla tej profesji znajdziecie w dziale Czary Sorcerera.


Go to Ticker Archive
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

658
Players Online

1. King LionLevel: (1611)
2. BezidraaLevel: (1327)
3. King Lion BlockLevel: (1174)
4. SmokinLevel: (1163)
5. WitekLevel: (1154)
LMS Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar